Класация по области за 3 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

La Rioja

-0,14¢

-0,24¢

0,00¢

-0,385

2 +1

Asturias

-0,19¢

-0,15¢

0,00¢

-0,341

3 -1

Aragon

-0,28¢

-0,06¢

0,00¢

-0,340

4 +3

Galicia

-0,15¢

-0,10¢

0,00¢

-0,251

5 -1

Murcia

-0,17¢

-0,07¢

0,00¢

-0,240

6 +4

Castilla y Leon

-0,22¢

0,08¢

0,00¢

-0,132

7 +2

Castilla-La Mancha

-0,12¢

0,02¢

0,00¢

-0,099

8 +4

Cantabria

-0,05¢

-0,03¢

0,00¢

-0,082

9 -1

Andalucia

0,09¢

-0,10¢

0,00¢

-0,009

12 +2
Canarias
-0,30¢
0,30¢
0,00¢
0,000

10 -4

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 -6
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 -2
Comunidad Valenciana
0,03¢
-0,02¢
0,00¢
0,006
14 -1
Extremadura
-0,18¢
0,22¢
0,00¢
0,039
15 =
Madrid
0,21¢
0,05¢
0,00¢
0,270
16 =
Islas Baleares
0,36¢
-0,03¢
0,00¢
0,330
17 +1
Navarra
-0,15¢
0,56¢
0,00¢
0,411
18 +1
Pais Vasco
0,02¢
0,47¢
0,00¢
0,489
19 -2
Catalonia
0,55¢
-0,01¢
0,00¢
0,536

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.