Класация по области за 21 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-2,51¢

-0,30¢

0,00¢

-2,814

2 =

Murcia

-0,25¢

-0,22¢

0,00¢

-0,468

3 =

Aragon

-0,07¢

-0,20¢

0,00¢

-0,271

4 =

Castilla y Leon

0,03¢

-0,27¢

0,00¢

-0,237

5 +2

Comunidad Valenciana

-0,25¢

0,01¢

0,00¢

-0,236

6 -1

Extremadura

-0,04¢

-0,19¢

0,00¢

-0,225

7 -1

Castilla-La Mancha

-0,04¢

-0,15¢

0,00¢

-0,192

8 =

La Rioja

-0,11¢

-0,08¢

0,00¢

-0,189

9 +1

Andalucia

-0,22¢

0,09¢

0,00¢

-0,123

10 -1

Asturias

0,18¢

-0,28¢

0,00¢

-0,106

11 =
Galicia
0,00¢
-0,07¢
0,00¢
-0,072
12 +2
Cantabria
-0,01¢
-0,04¢
0,00¢
-0,045
14 -2
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Islas Baleares
0,21¢
-0,01¢
0,00¢
0,204
16 =
Madrid
0,12¢
0,14¢
0,00¢
0,263
17 =
Catalonia
0,26¢
0,13¢
0,00¢
0,381
18 =
Pais Vasco
0,48¢
0,01¢
0,00¢
0,487
19 =
Navarra
0,05¢
0,81¢
0,00¢
0,852

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.