Класация по области за 11 юни 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-2,14¢

-0,10¢

0,00¢

-2,243

2 =

Aragon

-0,35¢

-0,01¢

0,00¢

-0,365

3 =

Murcia

-0,17¢

-0,16¢

0,00¢

-0,336

4 =

Castilla-La Mancha

-0,24¢

-0,07¢

0,00¢

-0,310

5 =

Asturias

-0,03¢

-0,20¢

0,00¢

-0,224

6 =

Castilla y Leon

-0,13¢

-0,06¢

0,00¢

-0,191

7 =

Comunidad Valenciana

-0,22¢

0,05¢

0,00¢

-0,177

8 +3

Andalucia

-0,13¢

0,01¢

0,00¢

-0,124

9 +3

Galicia

0,00¢

-0,10¢

0,00¢

-0,098

10 -2

Extremadura

-0,12¢

0,02¢

0,00¢

-0,095

11 +2
Cantabria
-0,05¢
-0,03¢
0,00¢
-0,079
12 +2
La Rioja
-0,10¢
0,08¢
0,00¢
-0,022
13 -3
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -5
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Navarra
0,09¢
0,07¢
0,00¢
0,164
16 =
Madrid
0,37¢
0,15¢
0,00¢
0,517
17 +1
Islas Baleares
0,62¢
-0,09¢
0,00¢
0,529
18 -1
Pais Vasco
0,42¢
0,19¢
0,00¢
0,618
19 =
Catalonia
0,53¢
0,20¢
0,00¢
0,733

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.