Класация по области за 24 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Andalucia

-0,86¢

-2,29¢

0,00¢

-3,151

2 +1

Islas Baleares

-0,16¢

-1,88¢

0,00¢

-2,043

3 -1

Comunidad Valenciana

-0,75¢

-1,07¢

0,00¢

-1,820

4 =

Madrid

-0,37¢

-0,94¢

0,00¢

-1,301

5 +1

Catalonia

-0,19¢

-0,17¢

0,00¢

-0,363

7 +1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 +3

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 -1

Murcia

0,21¢

-0,19¢

0,00¢

0,019

9 -4

Asturias

0,64¢

-0,24¢

0,00¢

0,406

10 =

Castilla-La Mancha

0,21¢

0,40¢

0,00¢

0,619

11 =
Galicia
0,80¢
0,52¢
0,00¢
1,326
12 =
La Rioja
0,83¢
0,67¢
0,00¢
1,507
13 +1
Cantabria
0,15¢
1,75¢
0,00¢
1,903
14 -1
Castilla y Leon
0,59¢
1,38¢
0,00¢
1,971
15 =
Aragon
0,46¢
1,59¢
0,00¢
2,058
16 +1
Navarra
0,52¢
1,81¢
0,00¢
2,336
17 -1
Extremadura
0,64¢
1,71¢
0,00¢
2,355
18 =
Canarias
1,50¢
2,10¢
0,00¢
3,600
19 =
Pais Vasco
0,75¢
3,20¢
0,00¢
3,957

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.