Класация по области за 1 юли 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Navarra

-0,05¢

-1,23¢

0,00¢

-1,286

2 =

Andalucia

-0,10¢

-0,85¢

0,00¢

-0,943

3 +4

Castilla-La Mancha

-0,06¢

-0,52¢

0,00¢

-0,575

4 =

Comunidad Valenciana

-0,17¢

-0,36¢

0,00¢

-0,538

5 -2

Madrid

-0,01¢

-0,53¢

0,00¢

-0,535

6 -1

Islas Baleares

0,18¢

-0,44¢

0,00¢

-0,261

7 -1

Catalonia

-0,05¢

-0,01¢

0,00¢

-0,055

8 +2

Murcia

0,10¢

-0,11¢

0,00¢

-0,013

9 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 -2

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Asturias
-0,01¢
0,01¢
0,00¢
0,000
12 =
Galicia
0,09¢
0,14¢
0,00¢
0,229
13 +3
Aragon
-0,16¢
0,46¢
0,00¢
0,299
14 -1
Extremadura
-0,02¢
0,43¢
0,00¢
0,406
15 =
Castilla y Leon
0,04¢
0,38¢
0,00¢
0,425
16 -2
Cantabria
0,07¢
0,61¢
0,00¢
0,685
17 =
La Rioja
0,06¢
0,94¢
0,00¢
0,993
18 =
Pais Vasco
0,05¢
1,06¢
0,00¢
1,110
19 =
Canarias
0,30¢
3,00¢
0,00¢
3,295

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.