Класация по области за 8 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Andalucia

-1,78¢

-0,06¢

0,00¢

-1,841

2 =

Comunidad Valenciana

-1,36¢

-0,02¢

0,00¢

-1,379

3 =

Catalonia

-0,76¢

-0,41¢

0,00¢

-1,169

4 =

Navarra

0,68¢

-1,04¢

0,00¢

-0,365

5 =

Madrid

-0,50¢

0,18¢

0,00¢

-0,319

6 =

Islas Baleares

0,08¢

-0,37¢

0,00¢

-0,294

7 +2

Aragon

0,15¢

-0,18¢

0,00¢

-0,023

9 -1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 -1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 =

Castilla-La Mancha

0,27¢

0,37¢

0,00¢

0,643

11 =
Extremadura
0,91¢
-0,13¢
0,00¢
0,775
12 =
Pais Vasco
1,61¢
-0,75¢
0,00¢
0,856
13 =
Murcia
1,06¢
0,02¢
0,00¢
1,083
14 =
Asturias
0,76¢
0,49¢
0,00¢
1,249
15 =
Castilla y Leon
1,03¢
0,31¢
0,00¢
1,341
16 =
Cantabria
1,34¢
0,07¢
0,00¢
1,406
17 =
La Rioja
1,62¢
0,39¢
0,00¢
2,015
18 =
Galicia
1,81¢
0,62¢
0,00¢
2,432
19 =
Canarias
4,20¢
6,93¢
0,00¢
11,129

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.