Класация по области за 30 ноември 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Navarra

-0,09¢

-1,48¢

0,00¢

-1,565

2 =

Aragon

0,05¢

-1,16¢

0,00¢

-1,113

3 =

Extremadura

-0,15¢

-0,43¢

0,00¢

-0,577

4 =

Asturias

-0,13¢

-0,43¢

0,00¢

-0,555

5 =

Castilla-La Mancha

0,00¢

-0,36¢

0,00¢

-0,355

6 =

Castilla y Leon

-0,17¢

-0,15¢

0,00¢

-0,325

7 =

La Rioja

-0,32¢

0,12¢

0,00¢

-0,200

8 =

Pais Vasco

-0,30¢

0,24¢

0,00¢

-0,058

9 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Catalonia
0,23¢
-0,21¢
0,00¢
0,017
12 =
Galicia
-0,38¢
0,54¢
0,00¢
0,158
13 =
Cantabria
-0,29¢
0,49¢
0,00¢
0,206
14 =
Comunidad Valenciana
0,38¢
-0,11¢
0,00¢
0,273
15 =
Andalucia
0,37¢
-0,07¢
0,00¢
0,309
16 =
Madrid
0,08¢
0,50¢
0,00¢
0,583
17 =
Murcia
-0,28¢
1,02¢
0,00¢
0,734
18 =
Canarias
-1,00¢
2,00¢
0,00¢
1,000
19 =
Islas Baleares
-0,07¢
1,45¢
0,00¢
1,383

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.