Класация по области за 27 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,70¢

-0,20¢

0,00¢

-1,900

2 =

La Rioja

-0,74¢

-0,11¢

0,00¢

-0,852

3 =

Galicia

-0,77¢

-0,06¢

0,00¢

-0,835

4 +1

Pais Vasco

-0,63¢

-0,03¢

0,00¢

-0,664

5 -1

Castilla y Leon

-0,50¢

-0,13¢

0,00¢

-0,636

6 +2

Cantabria

-0,54¢

0,00¢

0,00¢

-0,539

7 -1

Extremadura

-0,50¢

-0,02¢

0,00¢

-0,523

8 +2

Murcia

-0,30¢

-0,13¢

0,00¢

-0,433

9 =

Asturias

-0,39¢

-0,01¢

0,00¢

-0,402

10 -3

Aragon

-0,20¢

-0,17¢

0,00¢

-0,369

11 +1
Navarra
-0,34¢
0,09¢
0,00¢
-0,254
12 -1
Castilla-La Mancha
-0,18¢
-0,06¢
0,00¢
-0,234
14 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Catalonia
0,36¢
-0,06¢
0,00¢
0,298
16 +1
Islas Baleares
0,20¢
0,17¢
0,00¢
0,364
17 -1
Madrid
0,35¢
0,10¢
0,00¢
0,457
18 =
Comunidad Valenciana
0,74¢
0,18¢
0,00¢
0,916
19 =
Andalucia
0,84¢
0,16¢
0,00¢
1,001

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.