Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,67 лв. +0,01 2,62 лв. +0,01 1,12 лв. +0.00
Алжир 0,32 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,41 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00
Армения 1,76 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Австрия eu 2,47 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 1,13 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Белгия eu 2,99 лв. +0.00 3,07 лв. -0,02 1,23 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. -0,07 1,56 лв. -0,06 0,86 лв. -0,04
България eu 2,27 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Хърватия eu 2,78 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 2,44 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Дания eu 3,33 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00
Египет 0,70 лв. +0.00 0,51 лв. +0.00
Естония eu 2,66 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,05 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00
Франция eu 3,04 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Грузия 1,26 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Германия eu 2,97 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Гърция eu 3,26 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,42 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Исландия 3,53 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00
Ирландия eu 2,85 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 3,17 лв. +0.00 3,84 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Италия eu 3,27 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Йордания 2,24 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Латвия eu 2,56 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 3,10 лв. +0,01 2,23 лв. +0,01 1,79 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,36 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Люксембург eu 2,50 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,75 лв. +0,01 1,56 лв. +0,01 1,05 лв. +0.00
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,04 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Холандия eu 3,49 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00
Норвегия 3,46 лв. +0,01 3,25 лв. +0,01 1,64 лв. +0.00
Полша eu 2,28 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Португалия eu 3,24 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Румъния eu 2,42 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Русия 1,13 лв. -0,01 1,10 лв. -0,01 0,64 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,40 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,54 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,60 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Швеция eu 3,04 лв. +0.00 3,08 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Швейцария 2,79 лв. +0,02 2,84 лв. +0,02 1,48 лв. +0,01
Тунис 0,94 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Турция 1,48 лв. -0,02 1,35 лв. -0,01 0,43 лв. -0,01
САЩ 1,22 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Украйна 1,76 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
Великобритания eu 2,84 лв. -0,02 2,90 лв. -0,02 1,39 лв. -0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ