Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,15 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,28 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,05 лв. -0,01 1,07 лв. -0,01 0,57 лв. +0.00
Белгия eu 2,79 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,03 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Хърватия eu 2,42 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Кипър eu 2,34 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00
Чехия eu 2,26 лв. +0,01 2,34 лв. +0,01 1,04 лв. +0.00
Дания eu 3,07 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00
Египет 0,59 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,40 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,86 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00
Франция eu 2,78 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Грузия 1,22 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Германия eu 2,74 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Гърция eu 3,10 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,30 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Исландия 3,32 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00
Ирландия eu 2,74 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Израел 2,96 лв. -0,01 3,55 лв. -0,01 1,48 лв. +0.00
Италия eu 3,10 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Йордания 1,53 лв. +0.00 0,75 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Латвия eu 2,25 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 2,86 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,22 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Люксембург eu 2,31 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. -0,01 1,55 лв. -0,01 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,68 лв. +0,01 1,49 лв. +0,01 1,01 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,98 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Холандия eu 3,31 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Норвегия 3,34 лв. -0,02 3,13 лв. -0,02 1,43 лв. -0,01
Полша eu 2,12 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Португалия eu 3,09 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Румъния eu 2,10 лв. -0,01 2,12 лв. -0,02 0,95 лв. -0,01
Русия 1,14 лв. -0,01 1,08 лв. +0.00 0,50 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,40 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,33 лв. -0,03 2,45 лв. -0,03 1,25 лв. -0,01
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,41 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Швеция eu 2,59 лв. -0,02 2,55 лв. -0,02 1,76 лв. -0,01
Швейцария 2,47 лв. -0,01 2,52 лв. -0,01 1,43 лв. -0,01
Тунис 1,04 лв. -0,01 0,78 лв. +0.00
Турция 2,37 лв. -0,05 2,14 лв. -0,05 0,68 лв. -0,01
САЩ 1,10 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Украйна 1,71 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Великобритания eu 2,66 лв. +0,01 2,74 лв. +0,01 1,43 лв. +0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ