Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,77 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,25 лв. -0,01 2,00 лв. -0,02
Армения 1,90 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00
Австрия eu 2,33 лв. +0,06 2,27 лв. +0,06 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,45 лв. +0,01 1,45 лв. +0,01 0,78 лв. +0.00
Белгия eu 2,89 лв. -0,06 3,03 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,22 лв. +0,01 2,28 лв. +0,02 0,93 лв. +0.00
Хърватия eu 2,71 лв. +0,02 2,67 лв. +0,03 1,25 лв. +0,01
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,28 лв. -0,01
Чехия eu 2,37 лв. +0,04 2,30 лв. -0,10 1,01 лв. +0,05
Дания eu 3,27 лв. +0,05 2,96 лв. +0,05
Египет 0,82 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Естония eu 2,55 лв. +0,07 2,53 лв. +0,11 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,07 лв. +0,11 2,83 лв. +0,13
Франция eu 2,99 лв. +0,05 2,87 лв. +0,05 1,72 лв. +0,01
Грузия 1,19 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Германия eu 2,81 лв. +0.00 2,52 лв. +0,02 1,19 лв. +0.00
Гърция eu 3,23 лв. +0,10 2,83 лв. +0,03 1,47 лв. +0.00
Унгария eu 2,30 лв. +0,05 2,42 лв. +0,02 1,37 лв. +0.00
Исландия 3,33 лв. +0,02 3,22 лв. +0,04
Ирландия eu 2,76 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,17 лв. +0.00 4,05 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Италия eu 3,19 лв. +0,04 2,97 лв. +0,04 1,16 лв. +0.00
Йордания 2,39 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Латвия eu 2,49 лв. +0,06 2,36 лв. +0,02 1,11 лв. +0.00
Ливан 2,86 лв. +0.00 2,03 лв. +0,02 1,38 лв. +0,01
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,30 лв. +0,02 2,12 лв. +0.00 0,98 лв. +0,01
Люксембург eu 2,47 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 0,91 лв. +0,04
Македония 2,13 лв. +0.00 1,94 лв. +0,03 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,76 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Молдова 1,78 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Черна гора 2,52 лв. -0,16 2,39 лв. -0,06 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,02 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Холандия eu 3,48 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Норвегия 3,38 лв. +0,07 3,19 лв. +0,05 1,58 лв. +0.00
Полша eu 2,17 лв. -0,02 2,20 лв. +0.00 0,86 лв. -0,02
Португалия eu 3,03 лв. -0,01 2,82 лв. +0,03 1,21 лв. +0.00
Румъния eu 2,43 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Русия 1,29 лв. +0,01 1,27 лв. +0,01 0,61 лв. +0,01
Саудитска Арабия 0,43 лв. +0.00 0,36 лв. +0.00
Сърбия 2,48 лв. -0,04 2,65 лв. -0,04 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,31 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Словения eu 2,48 лв. -0,02 2,44 лв. +0,07 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,57 лв. +0,03 2,44 лв. +0,03 1,41 лв. +0.00
Швеция eu 2,87 лв. +0,04 2,98 лв. +0,01 1,64 лв. +0.00
Швейцария 2,72 лв. +0,05 2,81 лв. +0,05 1,52 лв. +0.00
Тунис 0,97 лв. +0.00 0,73 лв. +0.00
Турция 2,20 лв. +0,11 2,03 лв. +0,06 0,50 лв. +0.00
САЩ 1,22 лв. +0,04 1,37 лв. +0,03
Украйна 2,10 лв. -0,08 1,97 лв. -0,16 0,98 лв. +0.00
Великобритания eu 2,80 лв. +0.00 2,90 лв. +0,02 1,39 лв. +0,07

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ