Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,81 лв. +0,02 4,11 лв. +0,01 1,30 лв. +0.00
Андора 3,44 лв. +0,01 3,38 лв. +0,01
Армения 2,27 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Австрия eu 3,87 лв. +0,02 3,93 лв. +0,02 2,41 лв. +0,06
Беларус 1,52 лв. +0,01 1,52 лв. +0,01 0,80 лв. +0.00
Белгия eu 3,92 лв. +0,01 4,21 лв. +0,01 1,53 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 3,23 лв. +0,01 3,30 лв. +0,01 1,67 лв. +0.00
България eu 3,40 лв. +0,01 3,56 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Хърватия eu 3,32 лв. +0,01 3,60 лв. +0,01 2,01 лв. +0,01
Кипър eu 3,59 лв. +0,03 3,90 лв. +0,04
Чехия eu 3,63 лв. +0,02 3,70 лв. +0,01 1,56 лв. +0.00
Дания eu 4,51 лв. +0,01 4,25 лв. +0,01
Естония eu 4,06 лв. +0,01 3,76 лв. +0,01 1,84 лв. +0,02
Финландия eu 4,79 лв. +0,01 4,78 лв. +0,01
Франция eu 3,93 лв. +0,01 4,05 лв. +0.00 1,70 лв. +0,01
Грузия 2,46 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Германия eu 3,79 лв. +0,01 4,04 лв. +0,01 1,97 лв. +0,01
Гърция eu 4,54 лв. +0,01 4,02 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00
Унгария eu 3,35 лв. +0,02 3,55 лв. +0,01 1,89 лв. +0,02
Исландия 4,55 лв. +0,02 4,50 лв. +0,02
Ирландия eu 3,99 лв. +0,01 4,00 лв. +0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,89 лв. +0,01 3,85 лв. +0,01 1,62 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,93 лв. +0,01 3,99 лв. +0,01 1,58 лв. +0,01
Литва eu 3,80 лв. +0,01 3,79 лв. +0,01 1,62 лв. +0,01
Люксембург eu 3,63 лв. +0,01 3,76 лв. +0,01 1,50 лв. +0.00
Северна Македония 2,99 лв. +0,01 3,04 лв. +0,01 1,64 лв. +0,01
Малта eu 2,63 лв. +0,01 2,38 лв. +0,01
Молдова 3,04 лв. +0,01 3,00 лв. +0,01 1,65 лв. +0,01
Черна гора 3,35 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,43 лв. +0,01 3,97 лв. +0,01 2,11 лв. -0,01
Норвегия 4,81 лв. +0,01 4,74 лв. +0,02 2,66 лв. +0.00
Полша eu 3,11 лв. +0,01 3,26 лв. +0,01 1,47 лв. +0,01
Португалия eu 4,04 лв. +0,01 4,00 лв. +0,01 1,86 лв. +0.00
Румъния eu 3,22 лв. -0,06 3,49 лв. -0,06 1,60 лв. +0,01
Русия 1,66 лв. -0,01 1,73 лв. -0,01 0,70 лв. +0.00
Сърбия 3,19 лв. +0,01 3,44 лв. +0,01 1,92 лв. +0,01
Словакия eu 3,64 лв. +0,01 3,65 лв. +0,01 1,73 лв. +0.00
Словения eu 3,35 лв. +0,01 3,60 лв. +0,01 1,96 лв. +0,01
Испания eu 3,98 лв. +0,01 3,96 лв. +0,01 2,04 лв. +0,01
Швеция eu 4,10 лв. +0,01 4,68 лв. +0,01 2,53 лв. +0,02
Швейцария 4,23 лв. +0,02 4,46 лв. +0,02 2,00 лв. +0,01
Турция 2,88 лв. +0.00 2,94 лв. +0,01 1,36 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,88 лв. +0,02 3,22 лв. +0,02 2,56 лв. -0,02
Великобритания eu 4,11 лв. +0,01 4,36 лв. +0,02 1,66 лв. +0.00