Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,96 лв. +0,01 3,32 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Андора 2,88 лв. +0,01 2,91 лв. +0.00
Армения 2,05 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,14 лв. +0,01 3,47 лв. +0,01 2,70 лв. +0.00
Беларус 1,71 лв. +0,01 1,71 лв. +0,01 0,91 лв. +0.00
Белгия eu 3,55 лв. -0,04 3,52 лв. -0,04 1,49 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,63 лв. +0,01 2,91 лв. +0,01 1,54 лв. +0,01
България eu 2,62 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Хърватия eu 2,82 лв. +0,01 3,09 лв. +0,01 1,83 лв. +0.00
Кипър eu 2,67 лв. +0,01 3,06 лв. +0.00
Чехия eu 3,07 лв. +0,01 3,06 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Дания eu 3,89 лв. +0,01 3,65 лв. +0,01
Естония eu 3,46 лв. +0,01 3,49 лв. +0,01 1,46 лв. +0.00
Финландия eu 3,84 лв. -0,03 4,11 лв. -0,03
Франция eu 3,76 лв. +0,01 3,76 лв. -0,01 1,93 лв. +0.00
Грузия 2,09 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Германия eu 3,58 лв. +0,01 3,63 лв. +0,01 2,12 лв. +0,01
Гърция eu 3,74 лв. +0,01 3,55 лв. +0,01 1,95 лв. +0.00
Унгария eu 3,15 лв. +0,01 3,42 лв. +0,01 1,97 лв. +0,01
Исландия 3,99 лв. +0,01 4,13 лв. +0,01
Ирландия eu 3,11 лв. +0,01 3,30 лв. +0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,68 лв. +0,01 3,74 лв. +0.00 1,52 лв. +0,01
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,21 лв. +0,01 3,34 лв. +0,01 1,59 лв. +0.00
Литва eu 2,94 лв. +0.00 3,26 лв. -0,01 1,16 лв. +0,01
Люксембург eu 3,08 лв. +0,01 3,11 лв. -0,04 1,50 лв. +0,02
Северна Македония 2,61 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0,01
Молдова 2,45 лв. +0.00 2,40 лв. +0,01 1,58 лв. +0.00
Черна гора 2,89 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,72 лв. -0,01 3,56 лв. -0,01 1,78 лв. +0.00
Норвегия 4,01 лв. -0,03 3,81 лв. -0,04 2,46 лв. -0,04
Полша eu 2,75 лв. +0,01 3,16 лв. +0,01 1,33 лв. +0.00
Португалия eu 3,44 лв. +0.00 3,29 лв. +0,01 1,71 лв. +0.00
Румъния eu 2,59 лв. +0.00 3,05 лв. +0,01 1,47 лв. +0.00
Русия 1,31 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 0,51 лв. +0.00
Сърбия 2,82 лв. +0.00 3,32 лв. +0.00 1,73 лв. +0,01
Словакия eu 3,12 лв. +0,05 3,18 лв. +0,03 1,55 лв. +0.00
Словения eu 2,58 лв. +0,01 2,94 лв. +0,01 1,81 лв. +0.00
Испания eu 3,22 лв. +0,01 3,27 лв. +0.00 1,95 лв. +0,01
Швеция eu 3,44 лв. -0,02 4,02 лв. -0,04 2,17 лв. +0.00
Швейцария 3,57 лв. +0,01 4,02 лв. +0,01 2,08 лв. +0,01
Турция 2,00 лв. +0.00 2,12 лв. -0,06 1,06 лв. +0,05
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,36 лв. +0,01 2,55 лв. +0,01 1,28 лв. -0,01
Великобритания eu 3,28 лв. -0,01 3,97 лв. +0,03 1,68 лв. +0.00