Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,61 лв. +0.00 3,59 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Андора 3,07 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00
Армения 2,56 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 0,76 лв. +0.00
Австрия eu 3,34 лв. +0.00 3,46 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00
Беларус 1,52 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Белгия eu 3,69 лв. +0.00 3,89 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,84 лв. -0,01 2,88 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
България eu 2,87 лв. +0,01 2,89 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Хърватия eu 3,14 лв. +0.00 3,15 лв. -0,01 1,75 лв. +0.00
Кипър eu 3,11 лв. -0,01 3,29 лв. +0.00
Чехия eu 3,19 лв. +0.00 3,12 лв. +0,01 1,19 лв. +0,01
Дания eu 3,93 лв. -0,01 3,68 лв. -0,05
Естония eu 3,52 лв. +0.00 3,29 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Финландия eu 4,04 лв. +0,16 4,03 лв. +0,16
Франция eu 3,83 лв. +0,01 3,80 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,17 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Германия eu 3,74 лв. +0.00 3,59 лв. +0.00 2,01 лв. -0,01
Гърция eu 3,98 лв. +0.00 3,61 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00
Унгария eu 3,35 лв. +0.00 3,47 лв. +0.00 1,61 лв. -0,01
Исландия 4,17 лв. +0.00 4,15 лв. -0,01
Ирландия eu 3,51 лв. +0.00 3,46 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Италия eu 3,91 лв. -0,01 3,79 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,34 лв. +0.00 3,29 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Литва eu 3,16 лв. -0,01 3,13 лв. -0,01 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 3,32 лв. +0.00 3,31 лв. -0,01 1,44 лв. +0.00
Северна Македония 2,71 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. -0,01
Молдова 2,71 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Черна гора 3,25 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,33 лв. +0,01 3,96 лв. +0,07 1,80 лв. +0,02
Норвегия 4,03 лв. +0.00 3,86 лв. +0,01 2,41 лв. +0.00
Полша eu 2,65 лв. -0,05 2,60 лв. -0,04 1,18 лв. +0,01
Португалия eu 3,68 лв. +0.00 3,62 лв. +0,06 1,72 лв. +0,01
Румъния eu 2,86 лв. -0,04 2,96 лв. -0,03 1,42 лв. -0,01
Русия 1,05 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Сърбия 3,20 лв. +0,02 3,52 лв. +0,03 1,55 лв. +0.00
Словакия eu 3,31 лв. -0,03 3,25 лв. +0,01 1,36 лв. +0.00
Словения eu 3,03 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Испания eu 3,41 лв. +0,01 3,26 лв. +0,03 1,83 лв. +0.00
Швеция eu 3,52 лв. +0,01 4,26 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00
Швейцария 3,94 лв. +0.00 4,24 лв. +0,02 2,09 лв. +0.00
Турция 2,60 лв. +0,05 2,71 лв. +0,07 1,19 лв. +0,01
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,74 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Великобритания eu 3,51 лв. +0.00 3,59 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00