Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,31 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Андора 2,31 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00
Армения 1,42 лв. +0,01 1,36 лв. +0,01 0,61 лв. +0.00
Австрия eu 2,46 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,28 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Белгия eu 2,97 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,15 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
България eu 2,13 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Хърватия eu 2,69 лв. -0,01 2,64 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Кипър eu 2,44 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00
Чехия eu 2,48 лв. +0,01 2,31 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Дания eu 3,11 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00
Естония eu 2,78 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,23 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00
Франция eu 3,02 лв. -0,01 2,82 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Грузия 1,55 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00 0,75 лв. +0.00
Германия eu 2,97 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Гърция eu 3,19 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,60 лв. -0,01
Унгария eu 2,40 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Исландия 3,03 лв. +0.00 2,88 лв. -0,01
Ирландия eu 2,90 лв. +0.00 2,69 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,20 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,57 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Литва eu 2,44 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Люксембург eu 2,58 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Северна Македония 2,19 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 1,89 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,67 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Норвегия 3,20 лв. +0.00 2,96 лв. +0,01 1,56 лв. +0.00
Полша eu 2,29 лв. +0.00 2,26 лв. -0,01 0,97 лв. +0.00
Португалия eu 3,29 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Румъния eu 2,21 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Русия 1,12 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Сърбия 2,58 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Словакия eu 2,66 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Словения eu 2,36 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Испания eu 2,69 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Швеция eu 3,11 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00 2,11 лв. -0,01
Швейцария 2,94 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Турция 1,46 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00 0,82 лв. +0.00
САЩ 1,33 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Украйна 1,76 лв. +0.00 1,66 лв. -0,01 0,94 лв. +0.00
Великобритания eu 2,92 лв. +0.00 2,99 лв. +0,01 1,48 лв. +0.00