Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 0,71 лв. -0,01
Андора 2,02 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Армения 1,17 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
Австрия eu 2,14 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,13 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Белгия eu 2,67 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,08 лв. -0,01
Босна и Херцеговина 1,87 лв. +0.00 1,83 лв. -0,01 1,02 лв. -0,01
България eu 1,85 лв. +0,01 1,85 лв. +0.00 0,92 лв. +0,01
Хърватия eu 2,38 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Кипър eu 2,12 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00
Чехия eu 2,08 лв. +0.00 2,02 лв. -0,01 0,95 лв. -0,01
Дания eu 2,80 лв. -0,01 2,43 лв. +0.00
Естония eu 2,45 лв. +0.00 2,12 лв. -0,01 1,20 лв. +0,01
Финландия eu 2,93 лв. +0.00 2,71 лв. -0,01
Франция eu 2,78 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,68 лв. -0,01
Грузия 1,15 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Германия eu 2,69 лв. -0,01 2,43 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Гърция eu 2,84 лв. +0.00 2,35 лв. -0,01 1,54 лв. +0.00
Унгария eu 2,06 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Исландия 2,64 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00
Ирландия eu 2,50 лв. +0.00 2,31 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,91 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,32 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Литва eu 2,14 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,01 лв. -0,01
Люксембург eu 2,28 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Северна Македония 1,98 лв. +0,01 1,71 лв. +0,01 1,00 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,56 лв. +0,03 1,31 лв. +0,03 0,92 лв. +0,02
Черна гора 2,21 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,31 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Норвегия 3,06 лв. -0,01 2,84 лв. -0,01 1,38 лв. -0,01
Полша eu 1,99 лв. +0,01 1,98 лв. +0,01 0,92 лв. +0.00
Португалия eu 2,97 лв. +0,01 2,63 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
Румъния eu 1,90 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Русия 1,04 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00 0,54 лв. +0.00
Сърбия 2,27 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Словакия eu 2,37 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Словения eu 2,03 лв. +0,01 2,15 лв. +0,01 1,22 лв. +0,04
Испания eu 2,38 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Швеция eu 2,81 лв. -0,01 2,91 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00
Швейцария 2,62 лв. -0,01 2,78 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Турция 1,57 лв. -0,01 1,43 лв. -0,01 0,88 лв. +0.00
САЩ 0,99 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Украйна 1,45 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00 0,72 лв. +0,01
Великобритания eu 2,68 лв. +0,01 2,75 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00