<< Март 2023 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 1,641€/л
 ДИЗ: 1,688€/л
 ГАЗ: 0,993€/л 
2  A95: 1,642€/л
 ДИЗ: 1,696€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
3  A95: 1,642€/л
 ДИЗ: 1,694€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
4  A95: 1,642€/л
 ДИЗ: 1,700€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
5  A95: 1,642€/л
 ДИЗ: 1,700€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
6  A95: 1,642€/л
 ДИЗ: 1,700€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
7  A95: 1,642€/л
 ДИЗ: 1,699€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
8  A95: 1,642€/л
 ДИЗ: 1,699€/л
 ГАЗ: 0,989€/л 
9  A95: 1,642€/л
 ДИЗ: 1,677€/л
 ГАЗ: 0,992€/л 
10  A95: 1,642€/л
 ДИЗ: 1,677€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
11  A95: 1,650€/л
 ДИЗ: 1,648€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
12  A95: 1,650€/л
 ДИЗ: 1,648€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
13  A95: 1,650€/л
 ДИЗ: 1,648€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
14  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,648€/л
 ГАЗ: 0,989€/л 
15  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,644€/л
 ГАЗ: 0,991€/л 
16  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,643€/л
 ГАЗ: 0,993€/л 
17  A95: 1,652€/л
 ДИЗ: 1,642€/л
 ГАЗ: 0,994€/л 
18  A95: 1,652€/л
 ДИЗ: 1,629€/л
 ГАЗ: 0,993€/л 
19  A95: 1,652€/л
 ДИЗ: 1,629€/л
 ГАЗ: 0,993€/л 
20  A95: 1,652€/л
 ДИЗ: 1,629€/л
 ГАЗ: 0,993€/л 
21  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,629€/л
 ГАЗ: 0,992€/л 
22  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,628€/л
 ГАЗ: 0,990€/л 
23  A95: 1,652€/л
 ДИЗ: 1,627€/л
 ГАЗ: 0,989€/л 
24  A95: 1,649€/л
 ДИЗ: 1,609€/л
 ГАЗ: 0,987€/л
25 26 
27 28 29 30 31