<< Ноември 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
 
1  A95: 1,198€/л
 ДИЗ: 1,109€/л
 ГАЗ: 0,622€/л 
2  A95: 1,198€/л
 ДИЗ: 1,109€/л
 ГАЗ: 0,622€/л 
3  A95: 1,199€/л
 ДИЗ: 1,108€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
4  A95: 1,199€/л
 ДИЗ: 1,106€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
5  A95: 1,199€/л
 ДИЗ: 1,103€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
6  A95: 1,199€/л
 ДИЗ: 1,102€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
7  A95: 1,198€/л
 ДИЗ: 1,100€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
8  A95: 1,198€/л
 ДИЗ: 1,100€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
9  A95: 1,198€/л
 ДИЗ: 1,095€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
10  A95: 1,198€/л
 ДИЗ: 1,092€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
11  A95: 1,197€/л
 ДИЗ: 1,089€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
12  A95: 1,197€/л
 ДИЗ: 1,087€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
13  A95: 1,197€/л
 ДИЗ: 1,085€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
14  A95: 1,197€/л
 ДИЗ: 1,084€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
15  A95: 1,197€/л
 ДИЗ: 1,082€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
16  A95: 1,196€/л
 ДИЗ: 1,081€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
17  A95: 1,196€/л
 ДИЗ: 1,079€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
18  A95: 1,195€/л
 ДИЗ: 1,078€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
19  A95: 1,195€/л
 ДИЗ: 1,079€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
20  A95: 1,195€/л
 ДИЗ: 1,079€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
21  A95: 1,195€/л
 ДИЗ: 1,079€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
22  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,080€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
23  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,082€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
24  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,083€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
25  A95: 1,195€/л
 ДИЗ: 1,086€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
26  A95: 1,194€/л
 ДИЗ: 1,087€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
27  A95: 1,195€/л
 ДИЗ: 1,088€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
28  A95: 1,195€/л
 ДИЗ: 1,089€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
29  A95: 1,196€/л
 ДИЗ: 1,091€/л
 ГАЗ: 0,621€/л 
30  A95: 1,196€/л
 ДИЗ: 1,091€/л
 ГАЗ: 0,621€/л