Класация по области за 24 февруари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,05¢

-2,57¢

-0,50¢

-6,120

2 =

Navarra

-1,46¢

-1,60¢

0,15¢

-2,909

3 +1

Extremadura

-1,10¢

-0,80¢

0,00¢

-1,903

4 -1

Pais Vasco

-1,51¢

-1,51¢

1,17¢

-1,859

5 +1

Madrid

-0,88¢

-0,76¢

0,00¢

-1,639

6 -1

Aragon

-1,58¢

0,07¢

0,00¢

-1,505

10 =

Cantabria

-1,42¢

-1,30¢

0,00¢

0,000

7 =

La Rioja

-2,26¢

-1,30¢

0,00¢

0,000

11 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 =

Canarias

-18,94¢

-17,02¢

0,00¢

0,000

12 =
Murcia
0,08¢
-0,26¢
0,00¢
0,000
13 =
Galicia
0,37¢
1,99¢
0,00¢
0,000
14 =
Castilla-La Mancha
-0,10¢
0,64¢
0,00¢
0,536
15 =
Asturias
1,25¢
0,61¢
0,00¢
1,851
16 =
Comunidad Valenciana
1,40¢
0,42¢
0,15¢
1,974
17 =
Andalucia
1,23¢
0,93¢
0,00¢
2,160
18 =
Catalonia
2,32¢
2,20¢
0,24¢
4,762
19 =
Islas Baleares
2,59¢
2,41¢
3,00¢
7,999

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.