Класация по области за 21 октомври 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,73¢

-3,07¢

-0,60¢

-7,400

2 =

Navarra

-2,11¢

-1,47¢

-0,05¢

-3,634

3 =

Extremadura

-1,37¢

-1,07¢

-0,20¢

-2,639

4 =

Aragon

-1,82¢

-0,69¢

0,00¢

-2,506

5 =

Pais Vasco

-0,82¢

-1,24¢

0,97¢

-1,095

6 =

Madrid

-0,20¢

-0,33¢

0,00¢

-0,521

7 +2

La Rioja

-2,60¢

-2,87¢

0,00¢

0,000

11 +2
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 +2

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 +2

Canarias

-17,00¢

-18,86¢

0,00¢

0,000

12 -5
Murcia
0,45¢
0,37¢
0,00¢
0,000
13 -5
Galicia
0,80¢
1,40¢
0,00¢
0,000

10 +2

Cantabria

-2,29¢

-0,94¢

0,00¢

0,000

14 =
Castilla-La Mancha
-0,06¢
0,09¢
0,00¢
0,027
15 =
Andalucia
0,46¢
0,37¢
-0,12¢
0,711
16 =
Asturias
1,00¢
0,36¢
-0,20¢
1,169
17 =
Comunidad Valenciana
1,59¢
0,98¢
-0,05¢
2,522
18 =
Catalonia
2,21¢
2,28¢
0,07¢
4,552
19 =
Islas Baleares
3,13¢
3,20¢
2,80¢
9,129

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.