Класация по области за 14 ноември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,77¢

-3,19¢

-0,55¢

-7,514

2 =

Navarra

-2,13¢

-2,12¢

0,05¢

-4,193

3 =

Extremadura

-1,51¢

-1,21¢

-0,10¢

-2,814

4 =

Aragon

-1,76¢

-0,77¢

0,00¢

-2,529

5 =

Pais Vasco

-1,29¢

-1,31¢

1,07¢

-1,534

6 =

Castilla-La Mancha

-0,19¢

0,01¢

0,00¢

-0,182

8 +5

Murcia

-0,33¢

-0,11¢

0,00¢

0,000

9 +5

Galicia

-0,02¢

1,25¢

0,00¢

0,000

13 -2
Cantabria
-2,07¢
-1,82¢
0,00¢
0,000

10 -2

La Rioja

-3,33¢

-2,43¢

0,00¢

0,000

7 +5

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 -2
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 -2
Canarias
-14,76¢
-16,60¢
0,00¢
0,000
14 -7
Madrid
0,22¢
-0,21¢
0,00¢
0,010
15 =
Andalucia
0,94¢
0,74¢
-0,06¢
1,624
16 =
Asturias
1,30¢
0,65¢
-0,10¢
1,855
17 =
Comunidad Valenciana
1,52¢
0,49¢
0,05¢
2,059
18 =
Catalonia
2,57¢
2,40¢
0,16¢
5,127
19 =
Islas Baleares
3,30¢
3,45¢
2,90¢
9,649

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.