Класация по области за 25 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-1,40¢

-1,58¢

0,00¢

-2,976

2 =

Comunidad Valenciana

0,12¢

-1,51¢

0,00¢

-1,396

3 =

Aragon

-0,85¢

-0,25¢

0,00¢

-1,104

4 =

Castilla-La Mancha

-0,78¢

-0,30¢

0,00¢

-1,085

5 =

Andalucia

0,14¢

-0,27¢

0,00¢

-0,123

8 =

Canarias

-18,16¢

-16,18¢

0,00¢

0,000

10 =

Murcia

-1,12¢

-1,88¢

0,00¢

0,000

6 =

La Rioja

-0,71¢

1,24¢

0,00¢

0,000

9 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 +1
Galicia
-0,03¢
0,39¢
0,00¢
0,359
12 -1
Castilla y Leon
-0,25¢
0,62¢
0,00¢
0,371
13 =
Navarra
-0,19¢
0,85¢
0,00¢
0,665
14 =
Asturias
0,67¢
1,79¢
0,00¢
2,466
15 =
Catalonia
1,25¢
1,35¢
0,00¢
2,607
16 =
Madrid
1,29¢
1,74¢
0,00¢
3,026
17 +1
Pais Vasco
1,29¢
2,22¢
0,00¢
3,511
18 -1
Cantabria
1,09¢
2,50¢
0,00¢
3,582
19 =
Islas Baleares
2,14¢
1,91¢
0,00¢
4,043

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.