Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-9,66¢

-8,73¢

0,00¢

-18,386

2 =

Aragon

-0,16¢

-0,37¢

0,00¢

-0,530

3 =

Murcia

-0,45¢

0,12¢

0,00¢

-0,331

4 =

Extremadura

-0,35¢

0,03¢

0,00¢

-0,317

5 =

Castilla-La Mancha

-0,30¢

0,08¢

0,00¢

-0,221

6 =

Navarra

-0,28¢

0,16¢

0,00¢

-0,114

7 +2

Castilla y Leon

-0,05¢

0,01¢

0,00¢

-0,040

8 +2

Comunidad Valenciana

-0,01¢

-0,01¢

0,00¢

-0,020

10 -2

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 -2

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Andalucia
0,26¢
-0,23¢
0,00¢
0,024
12 =
Galicia
0,03¢
0,12¢
0,00¢
0,149
13 +2
La Rioja
-0,01¢
0,34¢
0,00¢
0,337
14 =
Madrid
0,50¢
-0,01¢
0,00¢
0,489
15 -2
Cantabria
0,30¢
0,20¢
0,00¢
0,494
16 =
Catalonia
0,58¢
0,22¢
0,00¢
0,809
17 =
Pais Vasco
0,46¢
0,61¢
0,00¢
1,073
18 +1
Asturias
0,57¢
0,59¢
0,00¢
1,159
19 -1
Islas Baleares
1,07¢
0,19¢
0,00¢
1,266

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.