Класация по области за 19 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,09¢

-0,10¢

0,00¢

-1,190

2 =

Cantabria

-0,02¢

-0,32¢

0,00¢

-0,345

3 +1

Asturias

-0,13¢

-0,21¢

0,00¢

-0,335

4 +2

La Rioja

-0,02¢

-0,31¢

0,00¢

-0,330

5 +5

Aragon

-0,18¢

-0,03¢

0,00¢

-0,210

6 +2

Extremadura

-0,12¢

-0,07¢

0,00¢

-0,193

7 -2

Comunidad Valenciana

-0,23¢

0,07¢

0,00¢

-0,164

8 +1

Castilla-La Mancha

-0,05¢

-0,11¢

0,00¢

-0,154

9 +2

Castilla y Leon

-0,09¢

-0,06¢

0,00¢

-0,149

10 -7

Andalucia

-0,07¢

-0,05¢

0,00¢

-0,125

11 -4
Murcia
-0,08¢
-0,04¢
0,00¢
-0,117
12 +3
Galicia
-0,03¢
-0,04¢
0,00¢
-0,073
13 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -2
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 -1
Madrid
0,10¢
0,01¢
0,00¢
0,102
16 =
Catalonia
0,34¢
0,00¢
0,00¢
0,340
17 +1
Navarra
-0,08¢
0,54¢
0,00¢
0,464
18 +1
Pais Vasco
0,22¢
0,26¢
0,00¢
0,481
19 -2
Islas Baleares
0,55¢
0,01¢
0,00¢
0,557

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.