Класация по области за 21 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,20¢

0,00¢

0,00¢

-1,195

2 =

Cantabria

-0,05¢

-0,21¢

0,00¢

-0,261

3 =

Asturias

-0,05¢

-0,20¢

0,00¢

-0,243

4 +2

Comunidad Valenciana

-0,24¢

0,05¢

0,00¢

-0,197

5 +2

Andalucia

-0,11¢

-0,04¢

0,00¢

-0,152

6 +3

Aragon

-0,08¢

-0,06¢

0,00¢

-0,139

7 -2

Murcia

-0,15¢

0,03¢

0,00¢

-0,126

8 =

Extremadura

-0,09¢

0,02¢

0,00¢

-0,073

9 +2

Galicia

-0,05¢

-0,01¢

0,00¢

-0,065

10 +2

Castilla-La Mancha

-0,03¢

-0,02¢

0,00¢

-0,059

11 -1
Castilla y Leon
-0,08¢
0,03¢
0,00¢
-0,049
12 -8
La Rioja
-0,02¢
-0,02¢
0,00¢
-0,037
13 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Madrid
0,01¢
0,06¢
0,00¢
0,071
16 =
Catalonia
0,34¢
0,03¢
0,00¢
0,371
17 =
Islas Baleares
0,42¢
-0,03¢
0,00¢
0,386
18 =
Pais Vasco
0,21¢
0,22¢
0,00¢
0,424
19 =
Navarra
-0,06¢
0,57¢
0,00¢
0,511

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.