Класация по области за 27 февруари 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-29,50¢

-27,41¢

0,00¢

-56,911

2 =

Extremadura

-0,81¢

-0,96¢

-0,93¢

-2,694

3 =

Castilla y Leon

-1,00¢

-0,88¢

-0,79¢

-2,669

4 +1

La Rioja

0,65¢

0,52¢

-2,90¢

-1,724

5 -1

Murcia

-1,22¢

-0,80¢

1,08¢

-0,952

6 =

Aragon

0,19¢

1,03¢

-2,01¢

-0,787

7 =

Galicia

-1,18¢

0,33¢

0,40¢

-0,446

8 +2

Castilla-La Mancha

-0,51¢

0,19¢

0,15¢

-0,167

9 +2

Navarra

0,97¢

0,70¢

-1,69¢

-0,020

10 -2

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 -2
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Pais Vasco
1,52¢
1,78¢
-2,81¢
0,488
13 =
Andalucia
-0,20¢
0,70¢
0,96¢
1,465
14 =
Comunidad Valenciana
1,94¢
0,11¢
0,00¢
2,057
15 =
Catalonia
2,24¢
-0,12¢
0,61¢
2,732
16 +1
Cantabria
2,38¢
0,91¢
-0,40¢
2,889
17 -1
Madrid
1,52¢
1,30¢
0,36¢
3,176
18 =
Islas Baleares
3,00¢
3,32¢
-2,31¢
4,018
19 =
Asturias
2,65¢
2,18¢
2,37¢
7,201

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.