Класация по области за 18 април 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-33,68¢

-26,07¢

0,00¢

-59,752

2 =

Castilla y Leon

-1,30¢

0,08¢

-0,86¢

-2,083

3 =

Extremadura

-1,32¢

0,37¢

-0,90¢

-1,854

4 =

Galicia

-1,12¢

-0,05¢

-0,58¢

-1,752

5 =

Aragon

0,01¢

-0,05¢

-1,66¢

-1,702

6 =

Murcia

-0,89¢

-0,82¢

0,56¢

-1,153

7 =

La Rioja

0,63¢

1,37¢

-2,70¢

-0,697

8 =

Castilla-La Mancha

-0,82¢

0,16¢

0,22¢

-0,429

9 =

Navarra

0,64¢

1,09¢

-1,80¢

-0,069

10 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Cantabria
2,52¢
-1,24¢
-0,56¢
0,721
13 =
Pais Vasco
1,73¢
1,72¢
-2,30¢
1,144
14 =
Andalucia
-0,11¢
0,40¢
0,96¢
1,253
15 =
Comunidad Valenciana
2,50¢
-0,40¢
0,04¢
2,141
16 =
Catalonia
2,46¢
0,23¢
0,68¢
3,357
17 =
Madrid
2,15¢
1,27¢
0,62¢
4,044
18 =
Islas Baleares
3,66¢
3,63¢
-1,22¢
6,073
19 =
Asturias
2,45¢
2,30¢
2,11¢
6,862

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.