Класация по области за 26 май 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-30,36¢

-20,50¢

0,00¢

-50,856

2 =

Aragon

-1,06¢

-1,44¢

-1,62¢

-4,123

3 =

Castilla y Leon

-1,53¢

-0,88¢

-0,88¢

-3,297

4 =

Galicia

-1,62¢

-0,72¢

-0,35¢

-2,699

5 =

Navarra

-0,29¢

0,09¢

-1,94¢

-2,139

6 +1

La Rioja

0,33¢

0,62¢

-2,70¢

-1,748

7 -1

Extremadura

-1,82¢

0,59¢

-0,46¢

-1,688

8 =

Murcia

-0,83¢

-1,18¢

0,88¢

-1,131

9 =

Castilla-La Mancha

-0,63¢

-0,28¢

0,25¢

-0,655

10 =

Pais Vasco

1,03¢

1,14¢

-2,56¢

-0,379

11 +2
Cantabria
2,11¢
-1,66¢
-0,56¢
-0,106
12 -1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 -1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 =
Comunidad Valenciana
2,46¢
0,01¢
-0,18¢
2,291
15 =
Andalucia
0,45¢
0,89¢
1,00¢
2,340
16 =
Madrid
2,26¢
1,33¢
0,41¢
3,995
17 =
Catalonia
2,42¢
1,19¢
0,70¢
4,315
18 =
Islas Baleares
3,84¢
3,49¢
-1,26¢
6,077
19 =
Asturias
2,07¢
2,12¢
1,97¢
6,156

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.