Hodnocení podle provincie

Hodnocení založené na cenách paliva na všech čerpacích stanicích v Španělsko

Pořadí Provincie Bezolovnatý Nafta LPG Společný výsledek

1 =

Canarias

-30,57¢

-20,70¢

0,00¢

-51,270

2 =

Aragon

-0,99¢

-1,51¢

-1,62¢

-4,117

3 =

Castilla y Leon

-1,51¢

-0,85¢

-0,88¢

-3,239

4 =

Galicia

-1,70¢

-0,72¢

-0,35¢

-2,778

5 =

Navarra

-0,19¢

0,26¢

-1,94¢

-1,873

6 =

Extremadura

-1,75¢

0,41¢

-0,46¢

-1,797

7 =

La Rioja

0,42¢

0,81¢

-2,70¢

-1,462

8 =

Murcia

-0,94¢

-1,16¢

0,88¢

-1,226

9 =

Castilla-La Mancha

-0,75¢

-0,39¢

0,25¢

-0,897

10 =

Pais Vasco

1,11¢

1,17¢

-2,56¢

-0,277

11 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 =
Cantabria
2,34¢
-1,48¢
-0,56¢
0,302
14 =
Comunidad Valenciana
2,32¢
-0,07¢
-0,18¢
2,064
15 =
Andalucia
0,41¢
0,82¢
1,00¢
2,230
16 =
Madrid
2,17¢
1,32¢
0,41¢
3,896
17 =
Catalonia
2,36¢
1,31¢
0,70¢
4,374
18 =
Islas Baleares
3,78¢
3,48¢
-1,26¢
6,006
19 =
Asturias
2,03¢
2,07¢
1,97¢
6,069

  1. Všechny čerpací stanice jsou zahrnuty (i ty s přibližnými cenami)
  2. Jsou zahrnuty pouze hlavní paliva - bezolovnatý 95, nafta a LPG
  3. Použije se rozdíl mezi průměrnou cenou pro zemi a palivem na dané čerpací stanici. Rozdíly se sečtou pro každou provincii a vydělí se počtem čerpacích stanic. Tímto způsobem se rozdíl počítá se mezi průměrem za celou zemi a průměrem za danou provincii.
  4. Celkový výsledek je součtem rozdílů cen každého paliva. Hodnocení je založeno na společném výsledku pro každou provincii.
  5. Pořadí se přepočítává každou hodinu! Pokud si všimnete nesprávných cen, poskytněte nám prosím aktuálnější ceny a hodnocení bude ještě přesnější.