Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-3,01¢

0,00¢

0,00¢

-3,014

2 =

Aragon

-0,32¢

-0,11¢

0,00¢

-0,431

3 =

Murcia

-0,19¢

-0,21¢

0,00¢

-0,405

4 =

Castilla-La Mancha

-0,26¢

-0,11¢

0,00¢

-0,365

5 =

Andalucia

-0,17¢

-0,13¢

0,00¢

-0,293

6 +1

Cantabria

0,09¢

-0,34¢

0,00¢

-0,242

7 +1

Comunidad Valenciana

-0,31¢

0,07¢

0,00¢

-0,240

8 +2

La Rioja

-0,13¢

-0,06¢

0,00¢

-0,193

9 -3

Navarra

0,13¢

-0,32¢

0,00¢

-0,189

10 -1

Castilla y Leon

-0,11¢

-0,04¢

0,00¢

-0,153

11 +2
Extremadura
-0,05¢
-0,06¢
0,00¢
-0,110
12 +2
Galicia
0,05¢
-0,13¢
0,00¢
-0,088
14 -3
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 -1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Asturias
0,01¢
-0,01¢
0,00¢
0,002
16 =
Madrid
0,21¢
0,06¢
0,00¢
0,266
17 =
Pais Vasco
0,47¢
0,08¢
0,00¢
0,547
18 +1
Catalonia
0,47¢
0,12¢
0,00¢
0,591
19 -1
Islas Baleares
0,71¢
-0,08¢
0,00¢
0,627

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.