Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-33,68¢

-26,49¢

0,00¢

-60,170

2 =

Castilla y Leon

-0,99¢

-0,31¢

-0,86¢

-2,164

3 =

Extremadura

-1,37¢

0,43¢

-0,90¢

-1,831

4 =

Galicia

-1,15¢

-0,03¢

-0,58¢

-1,759

5 =

Aragon

-0,02¢

0,19¢

-1,66¢

-1,498

6 =

Murcia

-0,81¢

-0,86¢

0,56¢

-1,108

7 =

La Rioja

0,59¢

1,59¢

-2,70¢

-0,517

8 =

Castilla-La Mancha

-0,93¢

0,29¢

0,22¢

-0,418

9 =

Navarra

0,90¢

0,90¢

-1,94¢

-0,143

10 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Cantabria
1,97¢
-0,77¢
-0,56¢
0,645
13 =
Pais Vasco
1,70¢
1,71¢
-2,30¢
1,102
14 =
Andalucia
0,03¢
0,40¢
0,91¢
1,341
15 =
Comunidad Valenciana
2,50¢
-0,62¢
0,04¢
1,916
16 =
Catalonia
2,44¢
0,28¢
0,68¢
3,397
17 =
Madrid
2,02¢
1,20¢
0,62¢
3,844
18 =
Islas Baleares
3,71¢
3,74¢
-1,22¢
6,235
19 =
Asturias
2,51¢
2,18¢
2,11¢
6,804

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.