Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

4 +3

Cantabria

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

1 +1

La Rioja

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

5 +8

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

2 +10

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

3 -2

Canarias

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 +9

Islas Baleares

2,25¢

0,00¢

0,00¢

2,245

7 -4

Galicia

0,00¢

7,32¢

0,00¢

7,318

8 -3

Pais Vasco

0,00¢

8,96¢

0,00¢

8,960

9 +10

Andalucia

1,64¢

9,19¢

0,00¢

10,834

10 -6

Murcia

3,75¢

9,20¢

0,00¢

12,946

11 -1
Extremadura
1,47¢
11,51¢
0,00¢
12,982
12 -1
Navarra
0,00¢
14,41¢
0,00¢
14,409
13 +1
Castilla-La Mancha
1,88¢
13,18¢
0,00¢
15,063
14 -8
Castilla y Leon
1,57¢
14,07¢
0,00¢
15,644
15 +3
Comunidad Valenciana
3,83¢
12,03¢
0,00¢
15,868
16 -7
Asturias
0,00¢
16,15¢
0,00¢
16,155
17 -1
Catalonia
5,78¢
12,04¢
0,00¢
17,819
18 -1
Madrid
3,16¢
16,07¢
0,00¢
19,236
19 -11
Aragon
4,71¢
21,61¢
0,00¢
26,321

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.