Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-1,24¢

-1,58¢

0,00¢

-2,824

2 =

Comunidad Valenciana

0,20¢

-1,55¢

0,00¢

-1,349

3 =

Aragon

-0,76¢

-0,32¢

0,00¢

-1,084

4 =

Castilla-La Mancha

-0,70¢

-0,36¢

0,00¢

-1,055

5 =

Andalucia

0,23¢

-0,34¢

0,00¢

-0,118

7 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

6 =

Canarias

-18,06¢

-16,85¢

0,00¢

0,000

8 =

Murcia

-1,04¢

-1,96¢

0,00¢

0,000

9 =

La Rioja

-0,64¢

1,13¢

0,00¢

0,000

11 =
Galicia
0,04¢
0,28¢
0,00¢
0,316
12 =
Castilla y Leon
-0,18¢
0,52¢
0,00¢
0,335
13 =
Navarra
-0,10¢
0,73¢
0,00¢
0,631
14 =
Asturias
0,74¢
1,72¢
0,00¢
2,461
15 =
Catalonia
1,30¢
1,31¢
0,00¢
2,613
16 =
Madrid
1,35¢
1,68¢
0,00¢
3,033
17 =
Pais Vasco
1,35¢
2,15¢
0,00¢
3,491
18 =
Cantabria
1,19¢
2,46¢
0,00¢
3,646
19 =
Islas Baleares
2,17¢
1,82¢
0,00¢
3,992

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.