Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-0,40¢

-0,10¢

0,00¢

-0,500

2 =

Murcia

-0,33¢

-0,11¢

0,00¢

-0,439

3 =

Asturias

-0,25¢

-0,12¢

0,00¢

-0,371

4 +1

Aragon

-0,35¢

0,01¢

0,00¢

-0,338

5 -1

Cantabria

-0,21¢

-0,03¢

0,00¢

-0,236

6 =

Galicia

-0,20¢

-0,03¢

0,00¢

-0,225

7 =

Extremadura

-0,34¢

0,13¢

0,00¢

-0,213

8 +1

La Rioja

-0,16¢

0,02¢

0,00¢

-0,137

9 +1

Comunidad Valenciana

-0,12¢

0,01¢

0,00¢

-0,113

10 -2

Castilla y Leon

-0,24¢

0,13¢

0,00¢

-0,111

11 =
Castilla-La Mancha
-0,08¢
0,08¢
0,00¢
-0,003
13 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
12 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 =
Navarra
-0,02¢
0,04¢
0,00¢
0,014
15 =
Andalucia
0,13¢
0,06¢
0,00¢
0,196
16 =
Madrid
0,19¢
0,15¢
0,00¢
0,338
17 =
Pais Vasco
0,24¢
0,21¢
0,00¢
0,452
18 =
Catalonia
0,38¢
0,09¢
0,00¢
0,467
19 =
Islas Baleares
0,47¢
0,02¢
0,00¢
0,499

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.