Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

0,00¢

-0,70¢

0,00¢

-0,700

2 =

Murcia

0,00¢

-0,50¢

0,00¢

-0,495

3 =

La Rioja

0,00¢

-0,40¢

0,00¢

-0,396

4 =

Asturias

0,04¢

-0,35¢

0,00¢

-0,310

5 =

Galicia

0,00¢

-0,29¢

0,00¢

-0,285

6 =

Cantabria

0,00¢

-0,26¢

0,00¢

-0,264

7 =

Islas Baleares

0,18¢

-0,32¢

0,00¢

-0,138

8 +1

Castilla-La Mancha

-0,02¢

-0,10¢

0,00¢

-0,111

9 -1

Navarra

-0,32¢

0,21¢

0,00¢

-0,107

10 =

Castilla y Leon

-0,06¢

-0,04¢

0,00¢

-0,106

11 =
Aragon
-0,12¢
0,03¢
0,00¢
-0,094
12 =
Extremadura
0,00¢
-0,06¢
0,00¢
-0,064
13 =
Madrid
0,05¢
-0,06¢
0,00¢
-0,012
14 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
15 =
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
16 +1
Pais Vasco
0,07¢
0,06¢
0,00¢
0,125
17 -1
Andalucia
0,01¢
0,13¢
0,00¢
0,133
18 =
Catalonia
0,02¢
0,16¢
0,00¢
0,181
19 =
Comunidad Valenciana
-0,02¢
0,21¢
0,00¢
0,194

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.