Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Pais Vasco

-0,20¢

-0,69¢

0,00¢

-0,886

2 =

Aragon

-0,25¢

-0,45¢

0,00¢

-0,703

3 +1

Canarias

-0,30¢

-0,30¢

0,00¢

-0,600

4 -1

Navarra

-0,11¢

-0,42¢

0,00¢

-0,526

5 =

Castilla y Leon

-0,23¢

-0,04¢

0,00¢

-0,271

6 +2

Murcia

-0,09¢

-0,10¢

0,00¢

-0,192

7 -1

Castilla-La Mancha

-0,10¢

-0,05¢

0,00¢

-0,147

8 +1

Galicia

-0,19¢

0,05¢

0,00¢

-0,144

10 +1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 +1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

11 -4
Extremadura
-0,21¢
0,21¢
0,00¢
0,009
12 +1
La Rioja
-0,22¢
0,29¢
0,00¢
0,063
13 +1
Madrid
0,09¢
0,20¢
0,00¢
0,287
14 -2
Catalonia
0,15¢
0,24¢
0,00¢
0,397
15 +1
Asturias
-0,20¢
0,77¢
0,00¢
0,573
16 -1
Comunidad Valenciana
0,18¢
0,41¢
0,00¢
0,592
17 +2
Cantabria
-0,10¢
0,86¢
0,00¢
0,755
18 -1
Andalucia
0,22¢
0,58¢
0,00¢
0,796
19 -1
Islas Baleares
0,19¢
0,67¢
0,00¢
0,864

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.