Класация по области за 17 ноември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-4,08¢

-3,46¢

-0,55¢

-8,084

2 =

Navarra

-2,40¢

-2,17¢

0,05¢

-4,527

3 +1

Extremadura

-1,80¢

-1,42¢

-0,10¢

-3,326

4 -1

Aragon

-1,93¢

-1,17¢

0,00¢

-3,097

5 =

Pais Vasco

-1,50¢

-1,64¢

1,07¢

-2,066

6 =

Castilla-La Mancha

-0,35¢

-0,25¢

0,00¢

-0,597

7 =

Madrid

0,05¢

-0,30¢

0,00¢

-0,248

8 =

La Rioja

-3,59¢

-2,70¢

0,00¢

0,000

12 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

9 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 =

Canarias

-14,62¢

-16,23¢

0,00¢

0,000

13 =
Murcia
-0,56¢
-0,08¢
0,00¢
0,000
14 =
Galicia
-0,36¢
0,99¢
0,00¢
0,000
11 =
Cantabria
-2,28¢
-1,96¢
0,00¢
0,000
15 =
Asturias
1,09¢
0,21¢
-0,10¢
1,196
16 =
Andalucia
0,90¢
0,77¢
-0,06¢
1,610
17 =
Comunidad Valenciana
1,48¢
0,38¢
0,05¢
1,912
18 =
Catalonia
2,49¢
2,27¢
0,16¢
4,914
19 =
Islas Baleares
2,91¢
3,19¢
2,90¢
9,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.