Класация по области за 23 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Comunidad Valenciana

-0,42¢

-1,71¢

0,00¢

-2,127

2 =

Extremadura

-0,32¢

-1,28¢

0,00¢

-1,602

3 =

Aragon

0,12¢

-0,76¢

0,00¢

-0,644

4 =

Andalucia

-0,32¢

-0,03¢

0,00¢

-0,348

5 =

Castilla-La Mancha

0,04¢

-0,32¢

0,00¢

-0,276

6 =

Navarra

-0,25¢

0,15¢

0,00¢

-0,100

11 -3
La Rioja
-0,19¢
1,00¢
0,00¢
0,000

9 +2

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 +2

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 +2

Canarias

-21,52¢

-18,58¢

0,00¢

0,000

10 -3

Murcia

-0,73¢

-1,59¢

0,00¢

0,000

12 =
Castilla y Leon
0,05¢
0,33¢
0,00¢
0,384
13 =
Galicia
0,30¢
0,60¢
0,00¢
0,898
14 =
Asturias
1,04¢
1,39¢
0,00¢
2,427
15 =
Catalonia
1,19¢
1,38¢
0,00¢
2,564
16 =
Madrid
1,56¢
1,72¢
0,00¢
3,278
17 =
Cantabria
1,09¢
2,26¢
0,00¢
3,347
18 +1
Islas Baleares
1,82¢
2,15¢
0,00¢
3,978
19 -1
Pais Vasco
1,34¢
2,76¢
0,00¢
4,110

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.