Класация по области за 24 април 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Comunidad Valenciana

-0,45¢

-1,70¢

0,00¢

-2,157

2 =

Extremadura

-0,36¢

-1,25¢

0,00¢

-1,606

3 =

Aragon

0,05¢

-0,76¢

0,00¢

-0,711

4 =

Andalucia

-0,37¢

-0,03¢

0,00¢

-0,408

5 =

Castilla-La Mancha

0,02¢

-0,29¢

0,00¢

-0,275

6 =

Navarra

-0,29¢

0,12¢

0,00¢

-0,168

7 +4

La Rioja

-0,24¢

1,02¢

0,00¢

0,000

10 -1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 -1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 -1

Canarias

-22,15¢

-18,67¢

0,00¢

0,000

11 -1
Murcia
-0,75¢
-1,61¢
0,00¢
0,000
12 =
Castilla y Leon
0,02¢
0,31¢
0,00¢
0,339
13 =
Galicia
0,28¢
0,57¢
0,00¢
0,849
14 =
Asturias
1,04¢
1,39¢
0,00¢
2,423
15 =
Catalonia
1,21¢
1,40¢
0,00¢
2,613
16 =
Madrid
1,55¢
1,73¢
0,00¢
3,276
17 =
Cantabria
1,20¢
2,40¢
0,00¢
3,602
18 =
Islas Baleares
1,84¢
2,13¢
0,00¢
3,967
19 =
Pais Vasco
1,29¢
2,84¢
0,00¢
4,134

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.