Класация по области за 11 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-1,45¢

-1,17¢

0,00¢

-2,623

2 +1

Aragon

-1,14¢

-0,60¢

0,00¢

-1,743

3 -1

Castilla-La Mancha

-1,00¢

-0,71¢

0,00¢

-1,711

4 =

Castilla y Leon

-0,71¢

-0,14¢

0,00¢

-0,853

6 +1

Canarias

-21,15¢

-11,68¢

0,00¢

0,000

9 +1

Murcia

-0,13¢

-0,04¢

0,00¢

0,000

10 +1

Galicia

-0,07¢

-0,04¢

0,00¢

0,000

7 +1

Cantabria

0,61¢

1,40¢

0,00¢

0,000

11 +1
La Rioja
-0,60¢
0,72¢
0,00¢
0,000

8 +1

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

5 +1

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 +1
Andalucia
0,31¢
-0,22¢
0,00¢
0,097
13 -8
Navarra
-0,27¢
0,38¢
0,00¢
0,107
14 =
Comunidad Valenciana
0,71¢
-0,45¢
0,00¢
0,261
15 =
Madrid
0,76¢
0,90¢
0,00¢
1,660
16 =
Asturias
1,06¢
1,00¢
0,00¢
2,069
17 =
Catalonia
1,50¢
0,86¢
0,00¢
2,353
18 =
Pais Vasco
1,46¢
2,64¢
0,00¢
4,100
19 =
Islas Baleares
2,32¢
1,94¢
0,00¢
4,255

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.