Класация по области за 12 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-1,62¢

-1,22¢

0,00¢

-2,840

2 =

Aragon

-1,30¢

-0,65¢

0,00¢

-1,947

3 =

Castilla-La Mancha

-1,11¢

-0,72¢

0,00¢

-1,829

4 =

Castilla y Leon

-0,84¢

-0,18¢

0,00¢

-1,016

5 +8

Navarra

-0,37¢

0,25¢

0,00¢

-0,111

6 +6

Andalucia

0,23¢

-0,30¢

0,00¢

-0,078

10 -3

Cantabria

0,54¢

1,25¢

0,00¢

0,000

7 +4

La Rioja

-0,64¢

0,80¢

0,00¢

0,000

11 -3
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 -3

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 -3

Canarias

-19,47¢

-11,82¢

0,00¢

0,000

12 -3
Murcia
-0,18¢
-0,17¢
0,00¢
0,000
13 -3
Galicia
-0,15¢
-0,13¢
0,00¢
0,000
14 =
Comunidad Valenciana
0,58¢
-0,50¢
0,00¢
0,076
15 =
Madrid
0,67¢
0,82¢
0,00¢
1,491
16 =
Asturias
0,94¢
0,85¢
0,00¢
1,786
17 =
Catalonia
1,38¢
0,81¢
0,00¢
2,187
18 +1
Islas Baleares
2,32¢
1,78¢
0,00¢
4,094
19 -1
Pais Vasco
1,46¢
2,66¢
0,00¢
4,115

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.