Класация по области за 12 август 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Canarias

-1,32¢

0,20¢

0,00¢

-1,119

2 =

Murcia

-0,61¢

-0,06¢

0,00¢

-0,670

3 =

Asturias

-0,50¢

0,04¢

0,00¢

-0,457

4 =

Aragon

-0,30¢

-0,14¢

0,00¢

-0,448

5 =

Castilla y Leon

-0,38¢

0,06¢

0,00¢

-0,320

6 +2

Navarra

-0,30¢

0,00¢

0,00¢

-0,291

7 -1

Extremadura

-0,33¢

0,08¢

0,00¢

-0,246

8 +2

Comunidad Valenciana

-0,19¢

-0,05¢

0,00¢

-0,235

9 =

Galicia

-0,26¢

0,14¢

0,00¢

-0,122

10 -3

La Rioja

-0,15¢

0,08¢

0,00¢

-0,067

11 =
Castilla-La Mancha
-0,14¢
0,10¢
0,00¢
-0,040
12 +1
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
13 +1
Ceuta
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000
14 -2
Cantabria
-0,29¢
0,34¢
0,00¢
0,048
15 =
Andalucia
0,17¢
-0,02¢
0,00¢
0,146
16 =
Madrid
0,23¢
0,08¢
0,00¢
0,306
17 =
Pais Vasco
0,50¢
0,14¢
0,00¢
0,630
18 =
Catalonia
0,61¢
0,08¢
0,00¢
0,689
19 =
Islas Baleares
1,16¢
0,06¢
0,00¢
1,217

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.