Класация по области за 23 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Andalucia

-0,92¢

-2,29¢

0,00¢

-3,215

2 +1

Comunidad Valenciana

-0,80¢

-1,06¢

0,00¢

-1,867

3 -1

Islas Baleares

-0,16¢

-1,66¢

0,00¢

-1,822

4 =

Madrid

-0,39¢

-1,11¢

0,00¢

-1,507

5 +1

Asturias

0,56¢

-1,22¢

0,00¢

-0,655

6 -1

Catalonia

-0,28¢

-0,30¢

0,00¢

-0,576

7 +2

Murcia

0,19¢

-0,52¢

0,00¢

-0,336

9 -2

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

8 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 =

Castilla-La Mancha

0,14¢

0,51¢

0,00¢

0,653

11 =
Galicia
0,76¢
0,40¢
0,00¢
1,160
12 +4
La Rioja
0,78¢
0,58¢
0,00¢
1,359
13 =
Castilla y Leon
0,52¢
1,07¢
0,00¢
1,590
14 +3
Cantabria
0,12¢
1,55¢
0,00¢
1,664
15 -3
Aragon
0,37¢
1,47¢
0,00¢
1,843
16 -2
Extremadura
0,56¢
1,41¢
0,00¢
1,977
17 -2
Navarra
0,45¢
1,64¢
0,00¢
2,091
18 +1
Canarias
1,50¢
2,00¢
0,00¢
3,500
19 -1
Pais Vasco
0,70¢
3,41¢
0,00¢
4,112

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.