Класация по области за 22 септември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Castilla y Leon

-3,37¢

-3,49¢

-0,55¢

-7,414

2 =

Navarra

-1,69¢

-2,16¢

0,05¢

-3,805

3 =

Aragon

-2,01¢

-1,08¢

0,00¢

-3,090

4 =

Extremadura

-1,47¢

-0,90¢

-0,10¢

-2,467

5 =

Pais Vasco

-1,22¢

-0,96¢

1,07¢

-1,111

6 =

Madrid

-0,20¢

-0,32¢

0,00¢

-0,512

12 =
Murcia
0,96¢
1,21¢
0,00¢
0,000
13 =
Galicia
0,01¢
1,04¢
0,00¢
0,000

10 =

Cantabria

-2,35¢

-1,59¢

0,00¢

0,000

7 =

La Rioja

-2,14¢

-2,55¢

0,00¢

0,000

11 =
Melilla
0,00¢
0,00¢
0,00¢
0,000

8 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 =

Canarias

-17,56¢

-16,62¢

0,00¢

0,000

14 =
Castilla-La Mancha
0,07¢
0,32¢
0,00¢
0,395
15 =
Asturias
0,83¢
-0,05¢
-0,10¢
0,682
16 =
Andalucia
0,45¢
0,38¢
-0,06¢
0,774
17 =
Comunidad Valenciana
2,05¢
1,53¢
0,05¢
3,624
18 =
Catalonia
2,33¢
2,04¢
0,16¢
4,520
19 =
Islas Baleares
3,34¢
3,55¢
2,90¢
9,788

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.