Класация по области за 21 март 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Испания

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Extremadura

-0,94¢

-1,42¢

0,00¢

-2,363

2 =

Comunidad Valenciana

-0,59¢

-1,44¢

0,00¢

-2,032

3 =

Aragon

-0,67¢

-0,27¢

0,00¢

-0,941

4 =

Castilla-La Mancha

-0,17¢

-0,21¢

0,00¢

-0,374

8 =

Canarias

-17,25¢

-17,33¢

0,00¢

0,000

5 =

Murcia

-1,06¢

-1,65¢

0,00¢

0,000

6 =

La Rioja

-0,14¢

0,31¢

0,00¢

0,000

9 =

Melilla

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

7 =

Ceuta

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

10 =

Castilla y Leon

0,00¢

0,02¢

0,00¢

0,027

11 =
Andalucia
0,13¢
-0,02¢
0,00¢
0,109
12 =
Navarra
-0,13¢
0,52¢
0,00¢
0,382
13 =
Galicia
0,35¢
0,19¢
0,00¢
0,536
14 =
Asturias
0,34¢
0,76¢
0,00¢
1,103
15 =
Catalonia
0,88¢
1,43¢
0,00¢
2,310
16 =
Cantabria
1,03¢
1,61¢
0,00¢
2,633
17 =
Madrid
1,48¢
1,76¢
0,00¢
3,241
18 =
Pais Vasco
1,74¢
2,23¢
0,00¢
3,976
19 =
Islas Baleares
2,19¢
2,21¢
0,00¢
4,405

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.